Симеон Захариев
Телефони: 0888560600,0895560600,0876560600
e-mail: moniradev@mail.orbitel.bg

Владее: български,английски,руски,немски

Какви видове услуги предлагате?
Покупко-продажби,лицензирани оценки, отдаване под наем и управление на недвижими имоти в РБългария и чужбина.

Регион/и/ , с които основно работите:
България(София;Южно Черноморие); Германия-Мюнхен;Австрия-Виена;Гърция-Халкидики;САЩ-флорида

От кога работите в сферата на имотите:
23 години

Предишен трудов опит:
23 години в сферата на недвижимите имоти

Образование:
1-висше техническо;2-висше: бизнес с недвижими имоти

Вашите сертификати:
Всички нива на НСНИ;Лицензиран оценител на НИ; Сертификат за оценяване от ТU-Мunchen-Deutschland;CIPS(NAR)-USA;Real lingua-Great Britain